• Phone
  • Email
  • Facebook
  • Instagram

TRADITION

Mono Tradition gir eksisterende tradisjonelt
håndtverk, bygningsteknikk og bygningsmaterialer nytt liv ved transformasjon og møte
med digital teknologi, innovative materialvalg og
løsninger. Vi sikrer gjenbruk, nye bærekraftige,
miljøvennlige byggverk og særpreget
arkitektoniske uttrykk. Med historien. I dag. For
fremtiden.

Moelv låven

Moelv låven