• Phone
  • Email
  • Facebook
  • Instagram

PGL

Prosjekteringsleder – Prosjekteringsgruppeleder – PGL – PRL – PGK – SLA Kjært barn har mange navn. Enkelt forklart er dette «samordnet ledelse av prosjektering».

Mono tilbyr PRL eller PGK som prosjekteringsadministrasjons nøkkelrolle.

Prosjekteringsledelse PGL er samordnet ledelse av prosjekteringen og utføres i henhold til gjeldende regelverk.

Prosjekteringsgruppeleder (PGL) – PGL er en samlebetegnelse for både PRL og PGK som brukes i bransjen, men skilles ved kontrakt med Mono.

Prosjekteringsleder (PRL) – Den som byggherre ved egen kontrakt har engasjert til å administrere og lede gjennomføringen av prosjekteringen.

Prosjekteringsgruppekoordinator (PGK) – Den som en gruppe av rådgivere har engasjert til å administrere og koordinere gjennomføringen av prosjekteringen i
gruppen.

Prosjekteringslederen skal koordinere prosjekteringsarbeidet og påse at de prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter de har inngått med byggherren.

Under vises de siste prosjekter som Mono har hatt prosjekteringsledelsen ved:

Obos Sollitunet Borettslag – Hamar
Ydalir Skole – Elverum
Ydalir Barnehage – Elverum
Arcus Gården Sameie – Hamar

Ydalir Skole – Elverum
Ydalir Barnehage – Elverum
Ydalir Barnehage – Elverum
Alt Text
Arcus Gården Sameie – Hamar